Arla

EN MÆLKEHVID FREMTID

Arla og Firstmove har dannet partnerskab siden 2013. Firstmove har løbende leveret indsigt i fremtidens mejeriforbrug. En kategori der både har stærke rødder i fortiden og stort potentiale i fremtiden. Gennem målrettede studier og foredrag har Firstmove udarbejdet strategi og udviklet nye koncepter, anvendt på tværs af virksomheden i såvel Arla som Arla Unika og Cocio.

Firstmove fik bl.a. til opgave at sætte retningen for fremtidens Cocio. Såvel strategisk som produktmæssigt. I regi af Arla Unika har samarbejdet senest ført til mejeriserien Essens. Og for Arla har Firstmove udviklet en række produkter og koncepter til pipeline.

Samarbejdet omfatter desuden strategisk sparring i relation til såvel mælkestrategi 2020 som nye salgs- og distributionsmuligheder for Arla. Ligesom Arla Marketing har deltaget i Firstmoves Trend Tour.