Nupo

FREMTIDEN TAGER FORM

Nupo, der er et af de mest veldokumenterede sundhedsprodukter, ønsker at repositionere sig. Og indfange holdningen til sundhed nu. Og fremadrettet. Målet er at skabe et nyt Nupo baseret på et stærkt og unikt værdiafsæt, der indkapsler sundhedens potentiale. I 2015 indgik Nupo derfor et samarbejde med Firstmove. For at kigge frem. Og for at styrke mærket.

Hvad definerer fremtidens sundhed og hvordan vil den materialisere sig var blandt de spørgsmål, Nupo stillede Firstmove. En indsigt Firstmove leverede med afsæt i firstmoverne og omsatte til en ny strategisk værdiplatform. Herunder en række nye indsatsområder og produkttiltag, der matcher fremtidens markedsbehov.

”Firstmove har leveret stærke indsigter og strategiske anbefalinger, der gør fremtiden håndgribelig. Jeg føler, at vi er meget godt udrustet til at bære Nupo sikkert ind i fremtiden.”
Jens Torp, Adm. Direktør, Nupo