Metode

Firstmove leverer valid fremtidsviden gennem brug af en særlig metode, vi har videreudviklet og forfinet gennem årene. Vi er eksperter på de 3 % af markedet, der er først med ny adfærd. Og som alle andre følger. Over tid. Deraf et unikt vidensforspring. Det er en videnskab at spotte firstmoverne. Og vi arbejder derfor ud fra videnskabelige innovationsteorier.

Vi har udviklet en helt særlig screeningsguide, der identificerer firstmoverne. Screeningsguiden evalueres og udvikles løbende i takt med udviklingen i markedet. Der findes firsmovere i alle grupper. Og alle steder. Koncentrationen er dog størst i København.

Firstmove benytter udelukkende kvalitative teknikker. Og vores tilgang er overvejende eksplorativ. Det gør os, sammen med et årelangt erfaringsgrundlag, i stand til at afdække forbrugsmønstre. Og forklare adfærden ikke mindst.

Firstmove arbejder med en særlig markedstilgang, der gør op med traditionel kassetænkning, segmentering og forbrugerforståelse. I Firstmoves optik, er det værdierne, der definerer adfærden. De opretholder livsstilen. Skaber identiteten, styrer og forklarer markedsadfærden. Det er med andre ord værdierne, der afgør, hvordan vi indfrier og omsætter behovene. Og dermed afgør hvad, hvor, hvordan og hos hvem der købes. Uafhængigt af køn, alder, og andre sociodemografiske forhold. Værdierne går også på tværs af B2B og B2C.

På denne måde sættes lighedstegn mellem målgruppe og værdier. Det sikrer en langt større rækkevidde i markedet. For hver værdi taler til hver sit segment. Og dermed flere målgrupper samtidigt. Værdierne skal ses som et foranderligt strategisk værktøj, der skal udvikles i takt med ændrede behov i markedet. Og dermed kontinuerlig relevans.

Værdierne er den emotionelle kode og indgangsvinklen til markedet. De sikrer en kontinuerlig aktualiseret position og afsæt for værditilbud, der differentierer virksomheden fra det øvrige marked.