KLAR TIL 2019

Sæt kurs mod fremtiden
Og lad konkurrenterne arbejde i sidste kvartal

 

I Firstmove ser vi frem. Og udvikler med afsæt i tiden, som kommer. Ikke det som var. Eller er. Vi er dermed fri af historikken. Af sidste års lancering. Eller fejlslagne kampagner. Ligesom vi ikke lader os styre af nuet og konkurrenternes træk. For det rykker ikke nok i kampen om markedsandele.

Derfor hjælper vi virksomheder med at kigge frem. For at kunne møde deres kunders krav fremadrettet med relevante produkter og services. På den korte og længere bane. Og for kontinuerligt at tiltrække nye målgrupper.

Firstmove produktudvikler, designer og produkttester for en række virksomheder. Med stor succes. Det kan vi også gøre for dig. Vi kan, som de eneste, levere på markedets tidsforskydning gennem brug af vores tre unikke paneler, der netop tager højde for det faktum, at købsadfærden er tidsforskudt. Og dermed at ikke alle er i markedet for det samme produkt eller koncept. På samme tid. Og med samme fortolkning.

Vores paneler udgøres af:
Firstmovers – for innovation og blåstempling
Next movers – for udvikling og accept
Early mainstream – for tilpasning og timing

Med dette set up kan vi eksakt identificere, hvor i markedsudviklingen, dit produkt befinder sig. Og hermed sætte ind det rigtige sted. Det gælder hvem vi skal hente viden fra, hvem vi skal udvikle til, hvor vi skal teste. Og hvornår du skal lancere. I et kontinuerligt flow. Således at I altid er i stand til at matche markedets behov.

Vi tilbyder hele innovationsforløb. Fra indsigt til færdigt produkt. Og vi byder ind med værdifulde delprocesser til jeres produktudvikling, som baserer sig på rette, valide indsigt, egne unikke innovationsværktøjer og metodikker. Og som gør indsatsen markedsdrevet. Det er den del, vi vil slå et slag for her med følgende to muligheder:

1: Paneltests
2: Innovations-/udviklingsworkshops

1: Paneltests
Du kan booke et panel – i levende live – som sparring. Det gælder fx tjek af eksisterende sortiment, kommende produktlanceringer, sortimentsstrategi eller kommunikationskoncepter. Du bestemmer selv, hvilket panel, der skal i spil. Det afhænger af tidshorisonten. Dvs. om det er produktjusteringer, lancering til den kortere eller længere bane. Panelet kan bestå af alle tre grupperinger og sammensættes specifikt, så det matcher jeres udfordringer, kategorier og tidshorisont.

2: Innovations- /udviklingsworkshop
Du kan udvikle nyt sammen med vores paneler. Igen handler det om tidshorisont. Flere vælger at benytte alle tre paneler. Samtidigt. For udvikling og innovation til hhv. den korte og længere bane. Og dermed sikring af en innovationspipeline, der ikke blot rækker frem. Men som har et langt større markedspotentiale end blot fokus på selve kundegruppe.


OM PANELERNE

Firstmoverne
Firstmoverne er markedets mest innovative forbrugere. Indsigt i firstmovernes adfærd er fundamentet for innovation og udvikling af helt nye markedstiltag. De repræsenterer det tidsmæssige forspring. De er allerede dér, hvor din målgruppe er på vej hen. Dvs. den adfærd, din målgruppe vil udvise i tiden, der kommer. For firstmoverne trækker andre i adfærd. Over tid. Og angiver således fremtidig markedsadfærd i din kategori og for dine produkter specifikt.

Det gør firstmoverne til en værdifuld platform for udvikling af nyt. Samt sparring til test og validering af helt nye kategorier, koncept- og produktretninger. Firstmoverne er aldrig målgruppe. Men de leverer udviklingsfundament for og validering af produktet. Og er dermed den essentielle blåstempling af de nye indsatsområder.

Nextmoverne
Nextmoverne er de første til at tage nyt til sig. Og sikrer dermed naturligt adaptionen i markedet. Nextmoverne er det essentielle link mellem firstmoverne og det attraktive massemarked. De leverer den fornødne accept, køber som de første ind på produktet. Og sikrer dermed adaptionen i markedet. Med nextmoverne som bindeled opnås naturlig spredning i markedet, længst levetid, langt færre lanceringsomkostninger. Og dermed højere værdi.

Early mainstream
Early mainstream udgør de første 34 % af det store og kommercielt interessante massemarked. Det er her, du kan få udviklet nyt og justeret til den helt korte bane. Få testet den fornødne parathed af nye lanceringer. For det kan hverken betale sig at komme for tidligt ud. Eller for sent. Slet ikke hvis man vil sikre en vedvarende plads på hylden eller i bevidstheden. En test blandt early mainstream giver således input til produkt- og kommunikationsjusteringer, eksakt anvisning til lanceringstidspunkt samt måling af buy in. Test blandt early mainstream leverer fundamentet for rette timing.


Vi har en innovations- og udviklingsstyrke uden lige. Og har du behov for, at vi følger med ud i virksomheden for en periode som en ekstern kraft, sammensætter vi den løsning, der matcher allerbedst.

Lad os få en snak om dine behov.
Kontakt Kirsten på: 
kp@firstmove eller +45 22 909 390