Fremtidsindsigt

Firstmove leverer indsigt i fremtiden. I den adfærd og de værdier, der determinerer markedet 4-5 år frem. På værdiniveau. Og 2-3 år frem på kategoriniveau.

Vi er eksperter på de 3%, der er først med ny adfærd og som andre følger. Over tid. Vi kalder dem firstmovere. Gennem afdækning af firstmovernes behov og adfærd i dag, opnås eksakt og valid viden om, hvad det brede massemarked efterspørger. Fremadrettet. Den viden omsætter vi til markedssucceser.

Et Firstmove fremtidsstudie, vidensfundament, er valid indsigt i kommende markedsadfærd. Samt identifikation af muligheder og indsatsområder for den enkelte virksomhed. Firstmove omsætter den unikke fremtidsindsigt til konkrete strategier, nye produkter og koncepter. Ligesom vi identificerer markedets accept og parathed for den optimale timing for lancering.