Paneltest

Firstmove foretager markedstest af nye koncepter og produkter. Og vi tester markedsaccept og parathed ikke mindst. Firstmove tester idéer, koncepter, prototyper og eksisterende produkter. Det gælder alt fra smag, design, navn, emballage, sortiment til kampagneidéer, indretning, kommunikation og andre markedstiltag. En paneltest hos Firstmove handler om at teste rigtigt. Ikke bredt og dermed uvist om placering på Bell-kurven.

Vi har derfor et særligt fokus på, hvem vi tester blandt. Hvordan. Og hvor i markedsudviklingen, vi befinder os. For adaptionsprocessen og udbredelsen i markedet følger et helt bestemt tidsforløb. Vores test set up tager således højde for det faktum, at ikke alle gør alt samtidig. Og ikke alle er i markedet for det samme produkt eller koncept. På samme tid.

Vores paneler består derfor af 3 udvalgte grupperinger i markedet:

  • Firstmovers blåstempling
  • Nextmovers accept
  • Early mainstream parathed (timing)

Firstmoverne benyttes til at teste og validere helt nye kategorier, konceptretninger og produkttyper.
Firstmoverne er markedets mest innovative forbrugere. Indsigt via firstmoverne er fundamentet for udvikling af nye markedstiltag. I test leverer firstmoverne den essentielle blåstempling af de nye indsatsområder.

Nextmoverne benyttes senere i udviklingsfasen. Nextmoverne er de første til at tage nyt til sig og sikrer adaptionen i markedet. Nextmoverne er det vigtige bindeled mellem firstmoverne og det attraktive massemarked.

Early mainstream benyttes til viden om rette timing. Og giver eksakt anvisning til rette lanceringstidspunkt.